Skip to main content

MSC program documents available in different languages.

Please note that the text of the English MSC program documents will prevail in all instances.

Please, contact [email protected] if you need more information about current or planned translations.

 

MSC 审核标准调整2:因新冠病毒而导致的产销监管链社会责任审核暂停
Description: MSC 审核标准调整2:因新冠病毒而导致的产销监管链社会责任审核暂停. Derogation 2: Covid-19 Chain of Custody Labour Pause - Chinese.
Language: Chinese
Date of issue: 23 April 2021
Date effective: 28 March 2021
Download download file pdf - 1 MB
MSC 审核标准调整7:产销监管链社会责任审核风险修订
Description: MSC 审核标准调整7:产销监管链社会责任审核风险修订. Derogation 7: Chain of Custody Labour Audit Risk Revision - Chinese.
Language: Chinese
Date of issue: 23 April 2021
Date effective: 28 May 2021
Download download file pdf - 1 MB
MSC 고객 문서 체크리스트 v2.1
Description: MSC 고객 문서 체크리스트 v2.1. MSC Client Document Checklist v2.1 - Korean
Language: Korean
Version: 2.1
Date of issue: 11 January 2021
Download download file docx - 1 MB
MSC 사전심사 보고서 v3.2
Description: 사전심사 보고서 v3.2. MSC Pre-assessment Reporting Template v3.2 - Korean.
Language: Korean
Version: 3.2
Date of issue: 21 December 2020
Download download file docx - 1 MB
MSCs sporbarhetsstandard: Gruppeversjon, Versjon 2.0
Description: MSCs sporbarhetsstandard: Gruppeversjon, Versjon 2.0. MSC Chain of Custody Standard - Group - v2.0 - Norwegian.
Language: Norwegian
Version: 2
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSCs sporbarhetsstandard: Forbrukerversjon, Versjon 2.0
Description: MSCs sporbarhetsstandard: Forbrukerversjon, Versjon 2.0. MSC Chain of Custody Standard - Consumer-Facing Organisation - v2.0 - Norwegian.
Language: Norwegian
Version: 2
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSCs sporbarhetsstandard: Hovedversjon, Versjon 5.0
Description: MSCs sporbarhetsstandard: Hovedversjon, Versjon 5.0. MSC Chain of Custody Standard - Default - v5.0 - Norwegian.
Language: Norwegian
Version: 5
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSCn jäljitettävyysstandardi ryhmäversio (Group) v2.0 Finnish
Description: The Group Standard is for certification of supply chain organisations with a central office function and many locations trading MSC and/or ASC certified seafood.
Language: Finnish
Version: 2
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSCn jäljitettävyysstandardi perusversio (Default) v5.0 Finnish
Description: The Default Standard is for certification of supply chain organisations with single or multi-site operations, trading MSC and/or ASC certified seafood.
Language: Finnish
Version: 5
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSCn jäljitettävyysstandardi kuluttajamyyntiversio (CFO) v2.0 Finnish
Description: MSC:n jäljitettävyysstandardi kuluttajamyyntiversio (Consumer-Facing Organisation, CFO)
Language: Finnish
Version: 2
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSC:s spårbarhetsstandard Gruppversion v2
Description: MSC:s spårbarhetsstandard Gruppversion MSC Chain of Custody Standard Group version Swedish
Language: Swedish
Version: 2
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSC:s spårbarhetsstandard Huvudversion v5
Description: MSC:s spårbarhetsstandard Huvudversion MSC Chain of Custody Standard Default version Swedish
Language: Swedish
Version: 5
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSCs Sporbarhedsstandard – Chain of Custody (CoC): Standardversion v5
Description: MSCs Sporbarhedsstandard – Chain of Custody (CoC): Standardversion MSC Chain of Custody Standard Default version Danish
Language: Danish
Version: 5
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSCs Sporbarhedsstandard – Chain of Custody (CoC): For Forbrugerrettede organisation (CFO) v2
Description: MSCs Sporbarhedsstandard – Chain of Custody (CoC): For Forbrugerrettede organisation (CFO). MSC Chain of Custody Standard CFO version Danish
Language: Danish
Version: 2
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSC:s spårbarhetsstandard Version för konsumentinriktade aktörer (CFO) v2.0
Description: MSC:s spårbarhetsstandard Version för konsumentinriktade aktörer (CFO) MSC Chain of Custody Standard CFO version Swedish
Language: Swedish
Version: 2
Date of issue: 28 March 2019
Date effective: 28 September 2019
Download download file pdf - 1 MB
MSC:s spårbarhetsstandard version 4.0 - Sammanfattning av ändringar
Description: Sammanfattning av de ändringar som gjorts i MSC:s spårbarhetsstandard version 4.0 Chain of Custody Standard 4.0 - Summary of Changes - Swedish
Language: Swedish
Date of issue: 20 February 2015
Date effective: 01 September 2015
Download download file pdf - 1 MB
MSC:s Spårbarhetsstandard för konsumentinriktade aktörer (CFO) v 1.0
Description: Obligatoriska krav för aktörer som serverar eller säljer till slutkonsumenter (ex. fiskdiskar, restauranger eller storköksföretag). MSC Chain of Custody Standard - Consumer Facing Organisations - Swedish
Language: Swedish
Version: 1
Date of issue: 20 February 2015
Date effective: 01 September 2015
Download download file pdf - 1 MB
MSC:s spårbarhetsstandard: Huvudversion
Description: Obligatoriska krav för företag i försörjningskedjan som vill bli spårbarhetscertifierade för att kunna erbjuda MSC-produkter till sina kunder. MSC Chain of Custody Standard - Default- Swedish
Language: Swedish
Version: 4
Date of issue: 20 February 2015
Date effective: 01 September 2015
Download download file pdf - 1 MB
MSC:n jäljitettävyysstandardi, kuluttajamyyntiversio, CFO v1.0
Description: MSC:n jäljitettävyysstandardi, kuluttajamyyntiversio, CFO v1.0, FI MSC Chain of Custody Standard - Consumer Facing Organisations - Finnish
Language: Finnish
Version: 1
Date of issue: 20 February 2015
Date effective: 01 September 2015
Download download file pdf - 1 MB
MSC:n jäljitettävyysstandardi, perusversio, Default, v4 0
Description: MSC jäljitettävyysstandardi perusversio - Default v4.0 MSC Chain of Custody Standard - Default version - Finnish
Language: Finnish
Version: 4
Date of issue: 20 February 2015
Date effective: 01 September 2015
Download download file pdf - 1 MB