Skip to main content

Wild, traceerbaar en duurzaam: het blauwe keurmerk is synoniem met wild gevangen vis, schaal- en schelpdieren van visserijen die gecertificeerd zijn volgens de MSC-standaard, een wetenschappelijk onderbouwde maatstaf voor duurzame visserij.

Vis van gecertificeerde, duurzame herkomst

Iedere MSC gecertificeerde visserij is onafhankelijk beoordeeld. De beoordelaar kijkt naar de gevolgen van de visserij voor wilde vispopulaties en ecosystemen én de toekomst ervan.

Traceerbaar en duurzaam doorheen de hele keten

Doorheen de hele toeleveringsketen, van oceaan tot bord, worden MSC gecertificeerde vis, schaal- en schelpdieren gescheiden gehouden van niet-gecertificeerde producten. Zo weet u zeker dat ze niet vermengd geraken.  De duurzame vangst is duidelijk gelabeld en kan op die manier naar de MSC gecertificeerde visserij van herkomst worden herleid. 

Betrouwbaar

Regelmatig uitgevoerde DNA-testen tonen aan dat producten met het MSC-keurmerk correct zijn gelabeld. U kunt er dus op rekenen dat de vis op uw bord daadwerkelijk door een duurzame visserij is gevangen. 

Geloofwaardig

We werken al meer dan 20 jaar samen met wetenschappers, visserijen, producenten van vis-, schaal- en schelpdierproducten en handelsmerken om onze standaarden te ontwikkelen en duurzame visserij te promoten. MSC is het enige certificerings- en keurmerkprogramma voor wild gevangen vis dat voldoet aan de ‘best practice’-richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (de FAO) én van ISEAL, de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden.

Duurzame visserij van oceaan tot bord

Duurzame visserij van oceaan tot bord

Ontdek meer

Wat is duurzaam vissen?

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat men voldoende vis in de oceaan overlaat, respect heeft voor de natuurwereld onderwater en ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van visserij, in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Hoe zit dat met andere viskeurmerken?

Hoe zit dat met andere viskeurmerken?

Kiest u voor vis, schaal- en schelpdieren met het blauwe MSC-keurmerk, dan kiest u voor voedsel van een duurzame bron.