Skip to main content

De visserijstandaard beoordeelt of een visserij duurzaam én goed beheerd is. De standaard weerspiegelt recente ontwikkelingen en internationaal aanvaarde, wetenschappelijke inzichten op het vlak van visserij en visserijbeheer.

MSC ontwikkelt en evalueert de standaard in samenwerking met de visserijsector, wetenschappers, natuurorganisaties, overheden en andere belanghebbende partijen.

Hoe wordt de visserijstandaard gebruikt?

De certificering conform de MSC visserijstandaard gebeurt op vrijwillige basis. Vrijwel alle visserijen die op in het wild levende zee- of zoetwaterorganismen (de meeste vis- en schelpdiersoorten dus) vissen, kunnen zich laten certificeren.

Onafhankelijke, geaccrediteerde certificeerders - ook wel Conformity Assessment Bodies (CAB's) genoemd - beoordelen de visserij. Zodra de visserij gecertificeerd is conform de visserijstandaard, mag ze haar vangst verkopen mét het blauwe MSC keurmerk.

Wat wordt er beoordeeld?

De MSC visserijstandaard toetst drie kernprincipes.

Duurzame visbestanden

Er moet op een dusdanig niveau worden gevist dat de visserij tot in het oneindige kan doorgaan en de visbestanden productief en gezond blijven.

Impact op het overige zeeleven minimaliseren

De visserij moet zorgvuldig werken, zodat het andere zeeleven én de betrokken ecosystemen gezond blijven.

Effectief visserijbeheer

MSC gecertificeerde visserijen moeten zich aan de toepasselijke wetgeving houden. Hierop wordt strikt toegezien. Ook moeten ze zich kunnen aanpassen aan veranderende milieuomstandigheden die de omvang van het visbestand beïnvloeden.

Graphic showing 3 principles of the MSC Fisheries Standard

De certificeerders meten de visserijprestaties aan de hand van 28 indicatoren, die over de drie kernprincipes van de MSC-standaard zijn verdeeld.

Meer voor certificeerders (in het Engels)

Why get your fishery MSC certified?

Why get your fishery MSC certified?

MSC certification confirms your fishery is well-managed and is sustaining resources and livelihoods for future generations. Learn about the benefits.

Fishery certification guide

Fishery certification guide

What you need to know to get certified. We are here to help you before, during, and after the process.

Fishery program documents

Fishery program documents

The MSC Fisheries Standard and General Certification Requirements. For certifiers and clients.