Een geloofwaardig keurmerk

U hoeft geen visexpert te zijn om voor duurzame vis te kiezen. Het is heel eenvoudig. Wie kiest voor vis met het blauwe MSC-keurmerk, kiest voor wild gevangen vis die te traceren is van uw bord naar een duurzame visserij. Ga gewoon op zoek naar het blauwe keurmerk.

Om te garanderen dat u ons keurmerk kunt vertrouwen, voldoet MSC aan de internationale ‘bestpractice’-richtlijnen en branchenormen. Meerdere studies hebben aangetoond dat het MSC-keurmerk één van de meest betrouwbare keurmerken is. Er zijn een aantal verschillen met andere keurmerken of programma’s.

Wild, niet gekweekt

Het blauwe MSC-keurmerk heeft enkel betrekking op wild gevangen vis. Ook gekweekte vis moet op een verantwoorde manier worden gekweekt en verwerkt. In 2010 werd het groene label van de Aquaculture Stewardship Council (ASC) in het leven geroepen: een garantie voor duurzaam gekweekte vis

Niet één aspect, maar wel het totaalplaatje

Het MSC-keurmerk houdt rekening met alle leven in zee. Andere keurmerken voor vis stellen vaak één aspect centraal, zoals veiligheid voor dolfijnen of vissen met de hengel.

Niet regionaal, maar wereldwijd

U kunt het blauwe MSC-keurmerk terugvinden op vis van over de hele wereld. Andere programma’s, zoals Iceland Sustainable Fisheries en Alaska Responsible Fisheries Management, richten zich op vis uit één regio.

Certificering, geen beoordeling of aanbeveling

Een MSC certificering geldt steeds voor één specifieke visserij, die door een onafhankelijke beoordelaar conform de MSC-standaard wordt beoordeeld. Alvorens te beslissen of de visserij aan de standaard voldoet, vindt overleg plaats met experts uit de wetenschap, ngo wereld en visindustrie. Deze delen hun informatie over en visie op de betreffende visserij. De beoordelaar neemt alle beschikbare gegevens mee in zijn beslissing. Het gaat hier dus om een zeer specifieke, actuele en geïnformeerde uitspraak.

Beoordelingsprogramma’s en richtlijnen zoals die van Greenpeace of de Viswijzer beoordelen visserijen in een meer algemene zin, waardoor je als consument op de hoogte moet zijn van de vangstmethode of het herkomstgebied om deze te kunnen gebruiken. Deze programma’s raden vaak vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk aan.

Klemtoon op het zeeleven

MSC legt de klemtoon op de relatie tussen duurzame visserij en het natuurlijke onderwaterleven. We nemen tevens een beperkt aantal maatschappelijke wantoestanden op in onze standaard, zoals slavernij en kinderarbeid. Een organisatie als Fair Trade USA richt zich helemaal op de maatschappelijke impact van visserij en minder op de gevolgen ervan voor de natuur.

 

Traceerbaar

Het MSC-programma is het enige internationale programma dat traceerbaarheid doorheen de hele visketen vereist. Het MSC-keurmerk garandeert dat de vis op uw bord doorheen de hele visketen naar een duurzame visserij kan worden herleid.

Juiste informatie op het etiket

Wat het percentage verkeerd geëtiketteerde vis betreft, zijn de resultaten van het DNA-testprogramma zeer positief. Daaruit bleek dat minder dan 1% van vis met het MSC-keurmerk onterecht het keurmerk draagt. Ter vergelijking: volgens een grote onafhankelijke studie ligt het wereldwijde gemiddelde op 30% verkeerd geëtiketteerde vis. 

Wat zeggen anderen over MSC?

'Best practice’ wereldwijd  

Het MSC-programma voor de certificering en duurzaamheid van wildvangstvisserijen voldoet aan de ‘best practice’-eisen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (UN FAO) en van ISEAL, de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden. Ons programma is bovendien het enige wereldwijde certificeringsprogramma voor vis dat door het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) als geloofwaardig wordt erkend.
Test-Aankoop bevestigt de geloofwaardigheid van het MSC-keurmerk in haar onderzoek naar de onafhankelijkheid, transparantie en geloofwaardigheid van voedingslabels in België. Daar wordt MSC als lichtend voorbeeld aangehaald voor wild gevangen vis, samen met ASC voor gekweekte vis (zie resultaten uit 2015 en 2016). Meer recentelijk haalde Test-Aankoop in een onderzoek naar tonijn in blik ook MSC aan als referentie voor een duurzame keuze. 

Verder kan je op Labelinfo.be terecht. Dit is een databank voor duurzaamheidslabels en een gids voor iedereen die bewust wil kopen.

Watch video

Duurzame visserij van oceaan tot bord

0:47

Ontdek meer

Close-up of frozen prawn, pollock and lobster products with the blue MSC label

Wat betekent het blauwe MSC-keurmerk?

Wild, traceerbaar en duurzaam: het keurmerk met de blauwe vis wordt enkel toegekend aan wilde vis-, schaal- en schelpdierproducten van visserijen die volgens de MSC-Standaard, een wetenschappelijke maatstaf voor duurzame visserij, zijn gecertificeerd.

Ontdek meer
Long shot of a group of female processors in full uniform laughing

Echte verhalen

De beste manier om de impact van het MSC-programma te begrijpen is door de verhalen van de betrokkenen. Lees over de gepassioneerde mensen die voor onze oceanen zorgen.

Ontdek meer
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}