Skip to main content

Om voor duurzame vis te kiezen hoef je zelf geen visexpert te zijn, maar kan je vertrouwen op de expertise en betrouwbaarheid van het MSC-programma. Hieronder lees je welke (wereldwijde) organisaties het MSC-keurmerk als een geloofwaardig, betrouwbaar en transparant ecolabel beschouwen.

Wat zeggen andere organisaties over MSC?

Best practice

  • Het MSC-programma voor de certificering en duurzaamheid van wildvangstvisserijen voldoet aan de ‘best practice’-eisen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (UN FAO). Hetzelfde geldt voor de 'best practice' eisen van ISEAL. Dit is de wereldwijde koepel voor duurzaamheidsstandaarden.
  • De Verenigde Naties erkennen het MSC-programma ook als belangrijk hulpmiddel bij vijf van haar zeventien Sustainable Development Goals. Dat zijn doelstellingen om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen veilig te stellen.
  • Ons programma is bovendien het enige wereldwijde certificeringsprogramma voor vis dat het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) als geloofwaardig erkent.
  • Test-Aankoop bevestigt de geloofwaardigheid van het MSC-keurmerk in haar onderzoek naar de onafhankelijkheid, transparantie en geloofwaardigheid van voedingslabels in België. Daar wordt MSC als lichtend voorbeeld aangehaald voor wild gevangen vis en ASC voor gekweekte vis (zie resultaten uit 2015 en 2016). Meer recentelijk haalde Test-Aankoop in een onderzoek naar tonijn in blik ook MSC aan als referentie voor een duurzame keuze.

 

Waarin verschilt MSC van andere keurmerken?

1. Wild, niet gekweekt

Het blauwe MSC-keurmerk heeft enkel betrekking op wild gevangen vis.

Ook gekweekte vis moet op een verantwoorde manier worden gekweekt en verwerkt. In 2010 werd het groene label van de Aquaculture Stewardship Council (ASC) in het leven geroepen. Dit keurmerk garandeert duurzaam gekweekte vis.

2. Het totaalplaatje

  • Het MSC-keurmerk houdt rekening met alle leven in zee. Andere keurmerken voor vis stellen vaak één aspect centraal, zoals veiligheid voor dolfijnen of vissen met de hengel.
  • MSC legt de klemtoon op de relatie tussen duurzame visserij en het natuurlijke onderwaterleven. We nemen tevens een beperkt aantal maatschappelijke wantoestanden op in onze standaard, zoals slavernij en kinderarbeid.

Een organisatie als Fair Trade USA richt zich helemaal op de maatschappelijke impact van visserij en minder op de gevolgen ervan voor de natuur.

3. Wereldwijd

U kunt het blauwe MSC-keurmerk terugvinden op vis van over de hele wereld. Andere programma’s, zoals Iceland Sustainable Fisheries en Alaska Responsible Fisheries Management, richten zich op vis uit één regio.

4. Certificering

Een MSC-certificering geldt steeds voor één specifieke visserij. Een onafhankelijke certificeerder (een zogenaamde Conformity Assessment Body) gaat in diens beoordeling na of die visserij voldoet aan de MSC-standaard.

Alvorens te beslissen of de visserij aan de standaard voldoet, overlegt de certificeerder met verschillende experts uit de wetenschap, ngo-wereld en visindustrie. Deze delen hun informatie over en visie op de betreffende visserij.

De beoordelaar neemt alle beschikbare gegevens mee in zijn beslissing. Het gaat hier dus om een zeer specifieke, actuele en geïnformeerde uitspraak.

Beoordelingsprogramma’s en richtlijnen zoals die van Greenpeace of de Viswijzer beoordelen visserijen in een meer algemene zin. Hierdoor moet je als consument op de hoogte zijn van de vangstmethode of het herkomstgebied om deze te kunnen gebruiken. Deze programma’s raden vaak vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk aan.

5. Traceerbaar

Het MSC-programma is het enige internationale programma dat traceerbaarheid doorheen de hele visketen vereist. Het MSC-keurmerk garandeert dat de vis op uw bord doorheen de hele visketen naar een duurzame visserij kan worden herleid.

Wat het percentage verkeerd geëtiketteerde vis betreft, zijn de resultaten van het DNA-testprogramma zeer positief. Daaruit bleek dat minder dan 1% van vis met het MSC-keurmerk onterecht het blauwe label draagt.

Ter vergelijking: volgens een grote onafhankelijke studie ligt het wereldwijde gemiddelde op 30% verkeerd geëtiketteerde vis. 

Impact

Lees in ons Global Impacts Report (EN) welke verbeteringen MSC-gecertificeerde visserijen wereldwijd doorgevoerd hebben en wat het effect daarvan is. Ook kunt u het report uit 2019 lezen.

Wat is MSC, en waarom is certificering van duurzame visserijen nou zo belangrijk?

Wat is MSC, en waarom is certificering van duurzame visserijen nou zo belangrijk?

Meer over duurzaam vissen

Lees meer over Duurzaam vissen of over de MSC Visserijstandaard.
Visserij en klimaatverandering

Visserij en klimaatverandering

De oceanen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Lees hier wat het effect is van klimaatverandering en hoe MSC daar mee omgaat.

Waar koop je MSC gecertificeerde producten?

Waar koop je MSC gecertificeerde producten?

Wil jij ook duurzame MSC gecertificeerde vis kopen? Lees hier waar het verkrijgbaar is.

Wat is duurzaam vissen?

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat je genoeg vis in de oceaan laat zitten, dat je de natuurlijke omgeving niet aantast en dat je ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van de visserij hun middelen van bestaan niet kwijtraken.

Ontmoet onze MSC Ambassadeurs

De primeur

De primeur

JEAN sur MER

De TV-(top)chef

De TV-(top)chef

Dagný Rós Asmundsdottir

Meer nieuws

Meer nieuws

Het laatste nieuws van MSC